Konferencia EnergyCamp 2019

Konferencia EnergyCamp 2019 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT technológií a skúseností z energetického manažmentu.

30. - 31. mája 2019 

V dňoch  30. - 31. mája 2019 prednesie vyše 23 hosťujúcich rečníkov v luxusných priestoroch rekreačno-športového komplexu AquaCity Poprad spolu 21 prednášok v štyroch tematických sekciách:

  • Legislatíva
  • Prípadové štúdie
  • IT a IoT technológie
  • Energetický management

Program konferencie doplní: 

Nezabudnite si doma plavky!

Účastnícky poplatok

Skorá registrácia do 17.05.2019Od 18.05.2019
140,00 EUR + 20% DPH = 168,00 EUR180,00 EUR + 20% DPH = 216,00 EUR

Poplatok obsahuje:

  • vstup na konferenciu
  • obed 30.05.2019
  • vstup do bazénov Blue Diamond AquaCity Poprad počas spoločenského večera 30.05.2019, občerstvenie, drinky
  • vstup do na večernú párty v priestoroch AquaCity Poprad, večera, zábava, drinky

Miesto konania

Stredisko AquaCity Poprad doplnené luxusným hotelom a reštauráciou s jedinečným výhľadom na Vysoké Tatry je sebestačné vďaka využívaniu geotermálnej vody a slnečnej energie. Ako prvá spoločnosť v Strednej Európe získala certifikát Green Globe, jeden z najprísnejších štandardov za udržateľný rozvoj v cestovnom ruchu. V rokoch 2007 - 2008 bolo AquaCity Poprad vyhlásené 200 000 odborníkmi z 190 krajín za Najlepšie ekologické stredisko na svete v medzinárodnej súťaži World Travel Awards v kategórii "Worlds Leading Green Resort".

Stredisko využíva rozsiahle podzemné zásoby geotermálnej vody, ktoré sa nachádzajú práve v lokalite Podtatranskej kotline. Po odovzdaní svojej energie vo výmenníkoch tepla a tepelných čerpadlách sa ochladená termálna voda vracia späť do prírody a zachováva sa tak prírodný cyklus. Vďaka zasklenej fasáde bazénového centra  Blue Sapphire dokáže stredisko svojpomocne premieňať slnečné prostredníctvom fotočlánkov na čistú elektrickú energiu.

Hlavnou atrakciou sú relaxačné bazény,ktoré ponúkajú celú škálu vodných a vzduchových masáží, vodných perličkových ležadiel a sedadiel, vodné clony a trysky, špeciálne svetlá pre chromoterapiu – liečbu svetlom, zariadenie na umelé vlnobitie a ďalšie atrakcie. Vďaka lokálnemu termálnemu prameňu a moderným technológiám s využitím UV filtrácie nájdete vo vonkajších bazénoch AquaCity kryštálovo čistú termálnu vodu.